De kwaliteit van Fysiotherapie Salland

Jaarlijks wordt onze kwaliteit middels een audit getoetst door een extern auditbureau HCA. Tijdens deze toetsing worden we gecontroleerd op ons handelen. Hierbij moet u denken aan behandelresultaten, effectiviteit, het gebruik van meetinstrumenten, dossiervorming en rapportages. Daarnaast wordt de praktijk gekeurd op organisatorisch niveau en service. Hierbij kunt u denken aan personeelsbeleid, behandelprotocollen, openingstijden, klachtenregelingen en innovaties.

Sinds 2010 behoren wij al structureel als een van de eerste prakijken in Nederland tot de Plus-praktijken en topzorgpraktijken voor de verschillende zorgverzekeraars. Dit is inmiddels doorontwikkeld en ondergebracht bij een praktijkregister. Door lid te zijn van een praktijkregister (Keurmerk Fysiotherapie) voldoen wij aan de hoogste normen in kwaliteitsbeleid, transparantie, effectiviteit, praktijkvoering en innovatie.

Voor het optimaliseren van onze zorgplannen wij lid van de beroepsvereniging Fysiotopics.

Rechten en plichten:

Wij wijzen u op de wet WGBO. De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) beschrijft de rechten en plichten van cliënten in de zorg.

keurmerk

CQ-index

Jaarlijks komt wordt er middels de CQ index door Qualizorg een klanttevredenheidsonderzoek gedaan binnen de meeste fysiotherapiepraktijken in Nederland. Voor zorgverzekeraars en voor klanten is dit de meest betrouwbare index die objectief laat zien wat de tevredenheid is van de patiënten in deze praktijken. Cliënten krijgen middels een enquête de kans om hun oordeel en feedback te geven over de praktijk en de manier waarop ze behandeld zijn.

Op onze homepagina ziet u live de beoordeling van de klanttevredenheid van het afgelopen jaar. Ons streven is om ons constant te verbeteren en we nemen de aandachtspunten dus ook uiterst serieus.

Specialisaties en registratie

Binnen de fysiotherapie wordt het steeds belangrijker dat fysiotherapeuten zich specialiseren in bepaalde deelgebieden van de fysiotherapie. Wij als praktijk proberen hier zoveel mogelijk aan te voldoen. Door onze grote verscheidenheid aan specialisaties bieden wij bijna alle therapieën aan binnen onze praktijk. Onze therapeuten zijn hiervoor gediplomeerd en handelen volgens het “evidence-based-principe” doordat ze kennis hebben van de laatste wetenschap binnen hun specialisatie. Zie verder in “Specialisaties”

Wij zijn als praktijk lid van de beroepsvereniging KNGF . Onze therapeuten zijn BIG-geregistreerd en ingeschreven in de kwaliteitsregister van het Keurmerk Fysiotherapie

kngf_logo