De hand is ons belangrijkste werktuig en daarnaast ook een van de belangrijkste zintuigen. De hand functioneert door een samenspel van weefsels en structuren en is in staat een zeer grote diversiteit aan opdrachten van ons brein uit te voeren: met veel kracht werktuigen en machines bedienen, maar ook met grote snelheid en precisie een instrument bespelen. Doven ‘praten’ met hun handen en blinden ‘lezen’ ermee.

De hand is echter ook, juist door zijn bouw, een kwetsbaar orgaan. Omdat de botten, banden en spieren van de hand en onderarm zeer nauw met elkaar verbonden zijn, kan een schijnbaar klein letsel aan uw hand of onderarm grote gevolgen hebben voor het dagelijks functioneren.

Handtherapie is een specialisatie van fysiotherapeuten en ergotherapeuten. Handtherapeuten zijn deskundig op het gebeid van (hand)aandoeningen, anatomie, wondgenezing, ontwikkelingen binnen de handchirurgie, het vervaardigen/aanmeten van spalken, het behandelen van blessures en aandoeningen en het herkennen van complicaties.

Na een eerste intakegesprek wordt door de fysiotherapeut samen met de patiënt een behandelschema opgesteld op basis van wensen en mogelijkheden. Het doel van de handtherapie is het verbeteren van de handfunctie en het beter kunnen gebruiken van de hand tijdens dagelijkse activiteiten.

Wanneer naar een manueel therapeut?

Wondbehandeling, litteken- behandeling, behandeling van de zwelling, oefentherapie, training van dagelijkse activiteiten, spalktherapie, voorlichting en adviezen met betrekking tot activiteiten thuis, op het werk, op school of bij hobby’s.

Met de volgende aandoeningen kunt u bij de handtherapeut terecht:

  • blessures of letsel van pols, hand of vinger. Bijvoorbeeld een breuk, een gewricht dat uit de kom is geweest, een afgescheurde pees
  • overbelastingsklachten en CANS (vroeger werd dit RSI genoemd). Zoals peesontstekingen/peesschede-ontstekingen (bv tenniselleboog, M. Quervain, trigger finger) en zenuwbeklemmingen (bv carpaaltunnelsyndroom)
  • gewrichtslijtage en gewrichtsontsteking (arthrose, reuma) in de hand/arm
  • onbegrepen (chronische) pols- en handklachten
  • chronische regionaal pijnsyndroon (vroeger werd dit posttraumatische dystrofie genoemd)
  • revalidatie na een operatie of ongeval in het gebied van de hand.

Voor vragen kunt u mij rechtstreeks bereiken op onderstaand e-mailadres.

Mirjam Bosch
Handtherapeut
M.Bosch@fysiotherapiesalland.nl

  Merle Hulman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Handtherapeut                                                                                                                                                                                                                                                                  M.hulman@fysiotherapiesalland.nl