Het is van belang om vroegtijdig klachten van werknemers te onderkennen in relatie tot hun werk. Op deze manier kan er tijdig worden ingegrepen waardoor ziekteverzuim voorkomen kan worden.
Met de verhoging van de AOW leeftijd wordt het belang van preventie alleen maar groter.

De arbeidsfysiotherapeut houdt zich bezig met klachten en aandoeningen van het houding en bewegingsapparaat, die mede het gevolg zijn van het werk of die het werken beperken. De arbeidsfysiotherapeut houdt zich vooral bezig met de arbeidsrelevante problemen van de individuele werknemer. Om de arbeidsrelevante klacht te beoordelen wordt na een intake een plan van aanpak bepaald.

Werk gebonden factoren die aan de orde komen zijn: werkhouding, werkplek, werktaken, werkduur en werkorganisatie. Informatie, gericht advies en behandeling van de arbeidsrelevante klachten kunnen toenemende beperkingen en (dreigend) verzuim voorkomen of oplossen.
Naast de reguliere fysiotherapeutische interventie kan een behandeltraject o.a. bestaan uit een (re-integratie) trainingsprogramma, een instructietraining op de werkplek of een werkplekonderzoek.
De arbeidsfysiotherapeut zal zich zoveel mogelijk richten op een verantwoorde werkhervatting van de werknemer. De arbeidsfysiotherapeut werkt hierbij nauw samen met alle bij de behandeling betrokken beroepsgroepen, waaronder huis- en bedrijfsartsen, Arbo adviseurs en verzekeringsartsen.
Het resultaat is het optimaal functioneren van de werknemer in zijn eigen arbeidssituatie.

Theo Broeks t.broeks@fysiotherapiesalland.nl