Wat is sportfysiotherapie?

Een sportfysiotherapeut is een fysiotherapeut met een erkende specialistische opleiding sportfysiotherapie. Bij Fysiotherapie Salland hebben beide sportfysiotherapeuten allebei ook een master afgerond, dat wil zeggen dat ze de toegepaste therapie altijd onderbouwen met de meest recente onderzoeken en zelf ook dergelijke onderzoeken kunnen uitvoeren. De sportfysiotherapeut heeft als doel het herstellen van functies, het voorkomen van (sportgerelateerde) klachten en de verbetering van (sport)prestaties. Dit gebeurt door middel van advisering, begeleiding en training bij sporters, mensen met een chronische aandoening en andere doelgroepen, ongeacht leeftijd en andere persoonlijke omstandigheden.

Met welke klachten kunt u bij een sportfysiotherapeut terecht?

Een sportfysiotherapeut kan ingeschakeld worden om diverse redenen. De meest voorkomende reden is dat een sporter, recreatief of professioneel, een blessure opgelopen heeft. De sportfysiotherapeut kan in samenwerking met u de blessure genezen. Een andere reden voor sporters om naar een sportfysiotherapeut te gaan is het krijgen van (training)advies.
Naast de sporters komen er ook mensen met een chronische aandoening, waarvan de kwaliteit van leven verbeterd kan worden door (meer) beweging en sport. De sportfysiotherapeut kijkt samen met u naar een passende sportbeoefening en adviseert u over de intensiteit en de frequentie waar u mee kunt beginnen.

Ook mensen die om diverse redenen lange tijd niet actief zijn geweest komen naar de sportfysiotherapeut om weer geactiveerd en gemotiveerd te worden om te bewegen.

De werkwijze van de sportfysiotherapeut

U kunt direct een afspraak maken met een sportfysiotherapeut of wordt doorverwezen door een arts. De sportfysiotherapeut zal tijdens de eerste afspraak in een persoonlijk gesprek uw klachten en/of doelen bespreken. Hierna zal een onderzoek plaatsvinden om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van uw lichamelijke situatie. Indien gewenst kan er in de praktijk een echo gemaakt worden (zie folder Echo).

Aan de hand van de bevindingen, zal in overleg met u een behandelplan worden opgesteld.

De behandeling

De sportfysiotherapeut maakt hoofdzakelijk gebruik van oefentherapie, daarnaast krijgt u zelf oefeningen en / of adviezen mee om thuis actief bezig te zijn met het behalen van het gestelde doel. Ook geeft de sportfysiotherapeut adviezen om prestaties te verbeteren en om klachten in de toekomst te voorkomen.

Kortom, iedereen die sportgerelateerde klachten en / of doelen heeft, kan terecht bij de sportfysiotherapeut.

Samenwerking

De sportfysiotherapeuten van Fysiotherapie Salland werken nauw samen met sportartsen, orthopeden en podotherapeuten. Mocht er enige twijfel zijn over uw revalidatie, of is verder onderzoek volgens de therapeut noodzakelijk, dan is de drempel dus laag om direct stappen te ondernemen.