Wat is shockwave?

De term “shockwave” verwijst naar hoogenergetische geluidsimpulsen die zich als golven dwars door een medium verplaatsen (water, lucht of vaste stof). In de jaren ’80 werd shockwave succesvol toegepast bij het vergruizen van nierstenen. De shockwave die wij gebruiken wordt via elektromagnetische energie opgewekt in een behandelkop die vervolgens de mechanische schokgolfpulsen doorgeeft op de pijnlijke plek in het lichaam.

Bij Shockwavetherapie (Extracorporeal Shockwave-Therapie( ESWT)) wordt de energie in het pijnlijke weefsel opgenomen. Het lichaam reageert door het vrijmaken van verschillende herstel stimulerende stoffen. Sommige stoffen bootsen een milde ontstekingsreactie na, andere stoffen stimuleren het herstel van het weefsel en verbeteren de doorbloeding op de plaats van het weefsel. Beide reacties hebben een snel weefselherstel tot gevolg. Tevens kunnen verkalkingen in spieren en pezen weker gemaakt worden waarna deze worden opgeruimd door het lichaam zelf.

Diverse wetenschappelijke studies tonen aan dat shockwave therapie bij verschillende aandoeningen vaak erg goede resultaten geeft. Al na 4 tot 5 behandelingen merkt u het resultaat van Shockwave-Therapie. Bewegen gaat makkelijker en de chronische pijn blijft weg.

Shockwave wordt succesvol toegepast bij onder andere:

 • Tennis – of Golfers elleboog
 • Hielspoor (fasciitis plantaris)
 • Schouderproblemen met of zonder kalkvorming
 • Chronische pijn aan de achillespees
 • Kniepeesontsteking
 • Shin splints
 • Liesblessure op basis van peesproblematiek
 • Bindweefselvorming in de handen (Contractuur van Dupuytren)
 • Triggerpoints

Relatieve contra-indicaties: Wanneer (liever) geen shockwave

 • Zwangerschap
 • Pacemaker, (metalen) implantaten, prothesen
 • Stoornissen aan bloedvaten, antistollingsmiddelen, bloedverdunners
 • Polyneuropathie
 • Hypersensibiliteit
 • (Kwaadaardige)tumoren
 • Acute infecties in de te behandelen regio, koorts.

Hoe ziet de behandeling er uit?

De fysiotherapeut zal aan de hand van een vraaggesprek en een onderzoek besluiten of shockwave een geschikte aanvulling op uw therapie kan zijn. Soms is voor een juiste plaatsbepaling een extra onderzoek nodig in de vorm van een echografie of een röntgenfoto.
De behandeling met shockwave duurt 6 – 10 minuten. Over het algemeen zijn er 3 – 6 behandelsessies met tussenpozen van een week nodig.

Doet de behandeling pijn?

Er wordt veel energie afgegeven op een plaats die al vaak verhoogd gevoelig is. Hierdoor zal in veel gevallen een zeer stevige sensatie maar geen echte pijn optreden. Daarnaast kan het zijn dat, gedurende een korte periode een verhoogde gevoeligheid in het behandelde gebied optreedt.

Zijn er bijwerkingen?

De behandeling met shockwave is vrijwel zonder risico’s en kent weinig bijwerkingen. Wel kan na de behandeling een lichte roodheid van de huid of plaatselijke zwelling ontstaan. Daarnaast kan in het behandelde gebied gedurende een korte periode een verhoogde gevoeligheid optreden.

Voordelen van Shockwave therapie

 • Behandeling zonder geneesmiddelen of chirurgie
 • Kortdurende behandeling ( 6 tot 10 minuten per sessie) 3 tot 6 sessies
 • Pijndemping en herstel van de beweeglijkheid al mogelijk na enkele dagen
 • Weinig bijwerkingen
 • Patiëntvriendelijk
 • Wetenschappelijk onderzoek toont aan, dat afhankelijk van de soort en ernst van de klacht, bij 50% tot 85% goede tot uitstekende resultaten worden bereikt.