Wanneer u zich heeft aangemeld bij Fysiotherapie Salland zal de secretaresse met u doornemen wat de kosten zijn van uw behandeling en of deze door uw verzekering vergoed worden. Tijdens de eerste behandeling zal uw therapeut dit nog eens met u doornemen.

Wij hebben contracten met bijna alle zorgverzekeraars* (zie nieuwsbericht). Waarbij onze praktijk als “PLUS-praktijk” is aangemerkt voor onder andere Zilveren Kruis Achmea en “Topzorg Praktijk” voor Menzis. Zie hiervoor verder bij “Kwaliteit”

Over het algemeen wordt uw behandeling vergoed als u een aanvullende verzekering heeft waarbij fysiotherapie in het pakket zit. De hoeveelheid behandelingen die u vergoed krijgt hangt af van de grootte van uw pakket. Als de fysiotherapie uit uw aanvullende pakket wordt vergoed zult u verder geen extra kosten hebben en dit valt ook niet onder het wettelijk eigen risico. Indien u over het aantal behandelingen van uw aanvullende pakket heen gaat zult u kosten zelf moeten betalen. Zie hiervoor de kosten bij “Tarieven”.

Als uw fysiotherapeutische behandeling uit het basispakket wordt vergoed, gelden er andere regels. U heeft dan meestal te maken met een chronische indicatie voor fysiotherapie. Een chronische indicatie moet gepaard gaan met een verwijzing van een arts of specialist en wordt vaak afgegeven na een operatie (bijvoorbeeld na een nieuwe knie/heup of na een herniaoperatie), maar ook bij een frozen shoulder of botbreuk. Daarnaast krijgt u vaak een chronische indicatie bij langdurige aandoeningen zoals ernstige COPD, oncologietrajecten, spierziekten, hersen- of zenuwaandoeningen of fysiotherapie na een beroerte*. De overheid en zorgverzekeraar vinden dan dat u recht heeft op fysiotherapie vanuit uw basisverzekering voor een vastgestelde periode van 12 maanden of langer**. Daarbij geldt dat u de eerste twintig behandelingen zelf betaalt of declareert vanuit uw aanvullende verzekering om vervolgens uit het basispakket uw zorg vergoed te krijgen over de rest van de periode. Het wettelijk eigen risico wordt hier aangesproken, zoals dit geldt voor elke zorg uit het basispakket (bezoek aan ziekenhuis, specialistische zorg, medicatie en dus ook bij fysiotherapie bij chronische aandoeningen). Het wettelijk eigen risico voor 2022 is €385,-.

Bij bekkenfysiotherapie is het afhankelijk van de klachten of u uw bekkenfysiotherapie vergoed krijgt uit uw basispakket of uit de aanvullende verzekering. Vraag ernaar bij het secretariaat, uw bekkenfysiotherapeut en/of uw zorgverzekeraar.

Bij fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar wordt de behandeling vergoed vanuit de basisverzekering, vraag bij uw zorgverzekeraar naar de voorwaarden. Meestal worden er negen tot achttien behandelingen vergoed. Bij meer behandelingen kan  fysiotherapie nog door een aanvullende verzekering vergoed worden. Kinderen (tot 18 jaar) hebben geen eigen risico.

Klik hier voor de volledige lijst van chronische indicaties.
**Voor sommige chronische indicaties geldt een termijn van korter dan 12 maanden