De kwaliteit van Fysiotherapie Salland

Elke 2 jaar wordt onze kwaliteit middels een audit getoetst door een extern auditbureau. Tijdens deze toetsing worden we gecontroleerd op ons handelen. Hierbij moet u denken aan behandelresultaten, effectiviteit, het gebruik van meetinstrumenten, dossiervorming en rapportages. Daarnaast wordt de praktijk gekeurd op organisatorisch niveau en service. Hierbij kunt u denken aan personeelsbeleid, behandelprotocollen, openingstijden, klachtenregelingen en innovaties.

Sinds 2010 behoren wij al structureel als een van de eerste prakijken in Nederland tot de Plus-praktijken voor Zilveren Kruis Achmea. Zorgverzekeraar Menzis heeft zich daar bij aangesloten en geven ons ook hun toppredicaat “Topzorgpraktijk”. Tevens voldoen wij ook aan alle normen in de organisatie voor het HKZ-certificaat in de zorg. Klik op de links van de zorgverzekeraars voor de voordelen voor u als cliënt om behandeld te worden in onze praktijk.

Rechten en plichten:

Wij wijzen u op de wet WGBO. De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) beschrijft de rechten en plichten van cliënten in de zorg.

CQ-index

Jaarlijks komt wordt er middels de CQ index door Qualizorg een klanttevredenheidsonderzoek gedaan binnen de meeste fysiotherapiepraktijken in Nederland. Voor zorgverzekeraars en voor klanten is dit de meest betrouwbare index die objectief laat zien wat de tevredenheid is van de patiënten in deze praktijken. Cliënten krijgen middels een enquête de kans om hun oordeel en feedback te geven over de praktijk en de manier waarop ze behandeld zijn.

In 2014 hebben 629 cliënten een tevredenheidsenquête ingevuld met een gemiddelde beoordeling van een 8.8. Hier zijn we erg tevreden over en trots op. We gaan daarbij ook altijd aan de slag met onze verbeterpunten.

Specialisaties en registratie

Binnen de fysiotherapie wordt het steeds belangrijker dat fysiotherapeuten zich specialiseren in bepaalde deelgebieden van de fysiotherapie. Wij als praktijk proberen hier zoveel mogelijk aan te voldoen. Door onze grote verscheidenheid aan specialisaties bieden wij bijna alle therapieën aan binnen onze praktijk. Onze therapeuten zijn hiervoor gediplomeerd en handelen volgens het “evidence-based-principe” doordat ze kennis hebben van de laatste wetenschap binnen hun specialisatie. Zie verder in “Specialisaties”

Wij zijn als praktijk lid van de beroepsvereniging KNGF . Onze therapeuten zijn BIG-geregistreerd en ingeschreven in de kwaliteitsregister van het CKR.

Print