orthoexpert

 

 

Fysiotherapie Salland heeft per 1 februari 2017 de samenwerking stopgezet met Orthoxpert.  Orthoxpert is een organisatie die maatwerkafspraken  coördineert voor postoperatieve trajecten in de fysiotherapie . We hebben echter gemerkt dat de samenwerking vooral leidt tot een hogere administratieve rompslomp en uit ervaringen binnen onze praktijk niet van toegevoegde waarde is voor de cliënt. Onze kernwaarden kwamen hierbij in het geding. Als praktijk staan we voor maximale keuzevrijheid voor  de patiënt en 100% zorg op maat waarbij het resultaat van de revalidatie voorop staat. Daarnaast staan we voor zo min mogelijke onnodige administratieve belasting voor de praktijk en de cliënt, met de  maatwerkafspraken konden daar helaas niet aan voldoen.

De samenwerking  zullen we tot 1 februari 2017 voortzetten, waarbij we meetgegevens zullen verzamelen voor Orthoxpert.

Voor de cliënt betekent dit dat de behandelingen na 1 februari verder gaan volgens de visie van Fysiotherapie Salland. U kunt daarbij vertrouwen op revalidatietrajecten waar wij volledig achter staan en we zullen ons maximaal inzetten voor een goed resultaat.

Keuzevrijheid

Als u bij de Isala Klinieken wordt gevraagd om deel te nemen aan het Orthoxpert traject heeft u de volledige keuzevrijheid om dit wel of niet te doen.  Als u dat wel wil kunt u zich voor enkele metingen melden bij een collegapraktijk, het verdere behandeltraject kan dan  gewoon bij ons plaatsvinden zoals u dat van ons gewend bent. Wij zullen volledig medewerking verlenen aan de cliënt indien u kiest voor deze metingen.