Beste lezer,

N.a.v. de persconferentie van het kabinet op 31 maart blijft Fysiotherapie Salland gesloten* voor fysieke behandeling tot minstens 28 april 2020. Heel vervelend, maar wij staan volledig achter deze noodzakelijke maatregel die nodig is om de gevolgen van het coronavirus in bedwang te houden.

Ons beleid: Zorg op afstand

Onze therapeuten zijn inmiddels volop aan het (video)bellen en verlenen nu dus “zorg op afstand” en wij ondersteunen dit middels oefeningen en filmpjes via e-mail en YouTube. Hiermee proberen we de zorg te continueren op een zo optimaal mogelijke manier. Dit doen wij in samenspraak met de huisartsen in de regio en op verzoek van de zorgverzekeraar.

*Post-operatieve en noodzakelijk zorg:

Er zijn op dit moment nog veel vragen wat er wel en wat er niet mogelijk is qua fysieke behandelingen rondom de ‘noodzakelijke’ zorg van bijvoorbeeld post-operatieve trajecten en ongelukken. Inmiddels is duidelijk dat noodzakelijke behandelingen in de praktijk mogen plaatsvinden waarbij ook fysiek contact plaatsvindt.

De therapeut dient hiervoor wel beschermende kleding te dragen en eventuele andere maatregelen te nemen. Er is geen directe indicatie van een arts (meer) voor nodig. De therapeut mag echter alleen behandelen als er bij “geen behandeling” irreversibele (onomkeerbare) schade optreedt. Let wel: Er is momenteel een fors tekort aan mondkapjes en beschermende kleding. Wij doen ons best, maar de ziekenhuizen en verpleeghuizen gaan voor!

Kortom: Wij zullen terughoudend zijn, maar laten u niet in de steek. Vraag naar de mogelijkheden bij uw therapeut of ons secretariaat.

Nieuwe aanmeldingen, vragen en bereikbaarheid:

Nieuwe patiënten kunnen zich dus nog gewoon aanmelden voor online videobegeleiding,  telefonische consulten en voor noodzakelijke fysieke behandelingen. Neem voor vragen en aanmeldingen contact op met het secretariaat of uw fysiotherapeut via het nummer 0572-351040 of per mail/aanmeldformulier. De telefonische bereikbaarheid van onze praktijk is momenteel op werkdagen van 8.00 uur tot 12 uur. (Zie ook ons eerdere nieuwsbericht op website over onze bereikbaarheid met de emailadressen van al onze therapeuten)

Sterkte en veel gezondheid toegewenst,

Team Fysiotherapie Salland